Перейти до основного вмісту
Правила прийому

ВСТУП 2024

Черкаський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Черкаси та Черкаського району на конкурсній основі та за результатами вступних випробувань у відповідності до Статуту ФІМЛІ у такі класи:

 • проліцейні (після 6-го класу);
 • ліцейні фізико-математичні (після 7, 8, 9, 10 класу) за наявності вільних місць.

Положення про вступ

Приклади завдань на вступних іспитах

Для батьків вступників, що не мають технічної можливості заповнити цю форму, існує  можливість подати заяви у письмовій формі в секретаріаті ліцею.

Вступні випробування проводяться у письмовій формі:

 • для учнів 6 класів - з математики та української мови;
 • для учнів 7, 8, 9, 10 класів - комплексна контрольна робота з математики та фізики.

Терміни вступних іспитів визначаються приймальною комісією і повідомляються на сайті ліцею не пізніше ніж за тиждень до їх проведення (з можливим дублюванням на подані електронні адреси). Традиційно вступні випробування відбуваються в перших числах червня.

Кожне вступне випробування оцінюється за бальною шкалою.

Учні, які хворіли, або були відсутні з інших поважних причин зобов’язані подати медичну довідку, інші підтверджуючі документи, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

Приймальна комісія, залежно від конкурсної ситуації встановлює рівень мінімальної кількості балів, за яким вступник зараховується на навчання.

Зарахування до ФІМЛІ у відповідні класи здійснюється:

 • без вступних випробувань 
  • для переможців (диплом І, ІІ, ІІІ ступеня) ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнських предметних  олімпіад з профільних дисциплін;
  • переможців Математичної олімпіади ФІМЛІ;
 • для учнів 6 класів, учасників підготовчих курсів ФІМЛІ за результатами підсумкових контрольних робіт з математики та української мови;
 • для всіх класів за результатами вступних іспитів.

Переважним правом на зарахування (при однаковій кількості балів) користуються особи, які:

 • діти учасників АТО;
 • постійно навчаються у сільській місцевості.

Якщо учні, їхні батьки, або особи, які їх замінюють, не згодні з результатами перевірки учнівських робіт предметними комісіями, вони можуть звернутися з відповідними заявами до голови приймальної комісії  комісії. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається ліцеєм.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

Приймальна комісія може здійснювати індивідуальний  добір переможців ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та переможців І, ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів учнівських робіт МАН.

 

Перелік документів для учнів, які будуть рекомендовані для зарахування до ліцею (після проведення вступних випробувань):

 • особова справа учня;
 • медичні довідки Форма № 086-1/о і Форма № 063-о;
 • ідентифікаційний код;
 • 2 фотографії розміру 3*4 (для учнівського квитка).

 

Контакти:

Адреса ліцею: 18000, м.Черкаси, вул.Благовісна, 280

Тел. для довідок: (0472)31-32-25 

e-mail: phymly@gmail.com