Перейти до основного вмісту
Підвищення кваліфікації вчителів ФІМЛІ

Курси підвищення кваліфікації 2023

Курси підвищення кваліфікації 2022 

Курси підвищення кваліфікації 2021                                     

РОЗ'ЯСНЕННЯ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ! 


Сучасний світ вимагає суттєвих змін у галузі освіти. Реформа освіти в Україні передбачає забезпечення якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної – до вищої та освіти дорослих. За кожним з них реалізуються основні завдання –перетворити українську освіту на інноваційне середовище, де впроваджується компетентнісний підхід та інтеграція освітніх галузей. Заклади освіти мають готувати відповідальних громадян, творчих, активних та підприємливих. Високий рівень освітнього процесу мають забезпечувати висококваліфіковані педагогічні працівники,  вимоги до компетентностей яких затверджено Державними стандартами
 Щоб відповідати кваліфікаційним стандартам, педагоги мають опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань (частина 2, статті 54 та частини 6 статті 18 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017р , стаття 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р.)
Новий зміст освіти вимагає сучасних підходів до професійного розвитку педагогічних працівників. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність. Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною 6 статті 59 Закону України “Про освіту” та Постановою КМ України від 21 серпня 2019 р. №800 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Документом встановлено загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 
закладів загальної середньої освіти не може бути меншим за 150 годин на п’ять років; для закладів дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років (пункт 16). 
Педагогічні працівники самостійно визначають щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації. Обсяг годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Жодних вимог до встановленого щорічного обсягу годин у відповідному плані підвищення кваліфікації немає.
Педагог самостійно обирає суб’єкт підвищення кваліфікації, який може надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації, форми, види та напрями (пункт 7).  
Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що проводить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників (пункт 9).
Суб’єкт підвищення кваліфікації затверджує програму підвищення кваліфікації, видає документ про підвищення кваліфікації (пункт 10), вказує дату видання та посилання на обліковий запис про підвищення кваліфікації (пункт 13).
Результати підвищення кваліфікації у ліцензованих суб’єктів підвищення кваліфікації не потребують окремого визнання чи підтвердження (пункт 24).
Рішенням педагогічної ради закладу освіти визначаються результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації (пункт 24).

Відомості про професійні стандарти